Icon Location
ที่อยู่ : 14 ถ.พุธมณฑลสาย 2 ซอย 11 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
icon telephone icon facebook icon instagram icon line icon youtube
background news

ปรีดากรุ๊ป ห่วงใยพนักงาน จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566


วันที่ 3 เมษายน 2566 บริษัทในเครือปรีดากรุ๊ป ซึีงประกอบไปด้วย บริษัท เอส พี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซลล์(2001) จำกัด ,บริษัท อี เอส ที (2014) จำกัด , บริษัท ซีพีเค เซลล์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (2001) จำกัด และ บริษัท พีเค โปรเวิร์ค จำกัด สำนักงานใหญ่ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงาน โดยได้รับการบริการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลพิม

พนักงาน ในเครือปรีดา Group ทุกคนล้วนมีความสำคัญกับองค์กร ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้บริษัทเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง หากใครคนใดคนหนึ่งต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพแม้เพียงเล็กน้อยไปจนถึงปัญหาสุขภาพใหญ่ร้ายแรง ก็อาจส่งผลต่อบริษัทได้

นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทำให้การตรวจสุขภาพและตรวจหาโรคเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ เราจึงต้องดูแลสุขภาพของพนักงานให้ดี โดยหมั่นตรวจเช็คสุขภาพของพนักงานอยู่เสมอด้วยสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี เพราะร่างกายของคนเราก็เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่มีกลไกการทำงานอยู่ตลอดเวลา เมื่อเวลาผ่านไปอาจมีการเสื่อมสภาพได้ จึงต้องมีการตรวจหาความผิดปกติเพื่อซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที

การตรวจสุขภาพประจำทุกปี นอกจากจะช่วยให้ทราบถึงสุขภาพของพนักงานแล้ว ยังทำให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน เป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้พร้อมที่จะส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพให้กับลูกค้าทุกรายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และให้ลูกค้าได้รับความพอใจและมีความมั่นใจในระบบคุณภาพของสินค้าและการบริการยิ่งขึ้น

ทางบริษัทฯ โดยผู้บริหาร คุณปรีดา ขจรโกวิทย์ จึงสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน ด้วยการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้พนักงานรู้สึกอุ่นใจคลายกังวลและเตรียมรับมือกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ พร้อมวางแผนการรักษาหรือเฝ้าระวังต่อไป