Icon Location
ที่อยู่ : 14 ถ.พุธมณฑลสาย 2 ซอย 11 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
icon telephone icon facebook icon instagram icon line icon youtube
background article

การตรวจเช็ครถให้พร้อมก่อนออกเดินทางวันหยุดยาวขอแนะ 5 เรื่องต้องเช็คก่อนเดินทางไกล


  1. 🔍น้ำมันเครื่อง ควรได้รับการตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเป็นประจำ เพื่อเช็คความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้น และสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยก็คือกำหนดการในการเข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อถึงระยะที่กำหนด เพราะน้ำมันเครื่องถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  2. 🔍แบตเตอรี่ อายุการใช้งานทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่าน รวมถึงในปัจจุบันแบตเตอรี่มีหลากหลายรูปแบบทั้งที่ต้องคอยตรวจเช็คอย่างแบบที่ต้องเติมน้ำกลั่น ซึ่งต้องมั่นตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นให้อยู่ในระดับที่มาตรฐานอยู่เสมอ หรือแบตเตอรี่แบบแห้งที่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น เราอาจใช้วิธีการคอยมั่นตรวจเช็คสภาพโดยรวม และระยะเวลาการในใช้งานแบตเตอรี่ เพื่อเฝ้าระวังการเสื่อมของแบตเพื่อเปลี่ยนแบตลูกใหม่ให้พร้อมใช้งาน
  3. 🔍หม้อน้ำ เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เราต้องคอยตรวจเช็คอยู่เสมอเช่นกัน การหมั่นสังเกตอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นการสังเกตเกจ์วัดระดับความร้อนที่หน้าปัด หรือระดับน้ำในหม้อพักน้ำ ว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ เพื่อป้องกันการเกิดความร้อนเกินขีดจำกัด ที่จะส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์ได้
  4. 🔍ยางและลมยาง เป็นสิ่งที่ควรหมั่นตรวจเช็คทุกสัปดาห์ ทั้งสภาพยางโดยรวม ระยะการใช้งาน รวมถึงสภาพดอกยาง และในเรื่องการเติมลมยางนั้น ควรเป็นไปตามคำแนะนำของรถในแต่ละรุ่น ซึ่งมีระบุไว้ที่บริเวณข้างประตู ทั้งนี้ในยามเดินทางการเติมลมยางควรมีการเติมไว้มากกว่าระดับปกติเพื่อการบรรทุก ซึ่งที่บริเวณข้างประตูของรถยนต์แต่ละรุ่นก็มีระบุไว้แล้วอย่างชัดเจน
  5. 🔍เบรก อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ควรหมั่นสังเกตและคอยดูแล ว่าผ้าเบรกหมดหรือไม่ มีความผิดปกติหรือเสียงที่ผิดแปลกไปในระบบเบรกหรือไม่ ซึ่งเมื่อพบความผิดปกติเกิดขึ้นควรรีบนำรถยนต์ไปตรวจสอบหาสาเหตุพร้อมแก้ไขในทันที

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องหลักๆ ที่ไม่ควรละเลย เพื่อตรวจเช็คให้รถยนต์มีความพร้อมที่สุดในการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยและสมรรถนะการขับขี่สูงสุดของรถยนต์https://www.facebook.com/spms2001